cat · cas · eng
 
 
 
  grup estudi

 
 
equip fundador
 
Dominique Tomasov Blinder

Nascuda a Nova York, va créixer a Buenos Aires, on es gradua d'arquitecta. Comença la seva pràctica professional a Nova York el 1979 i es trasllada a Barcelona el 1991.
És membre de la Comunitat Jueva ATID de Catalunya des de la seva fundació, i en va treballar a la comissió directiva.
L'any 1999 crea el seu projecte Urban Cultours per a connectar, a partir d'uns recorreguts per la ciutat, el passat i el present jueus a Barcelona. Aquesta contribució a la protecció i recuperació del llegat jueu esdevé una acció sistemàtica per aconseguir la participació activa de les comunitats jueves a la recuperació del patrimoni.
Ha col·laborat amb l'administració pública i amb institucions locals en la programació d'activitats de cultura jueva. És nominadora pel programa de Patrimoni jueu del Fons Mundial de Monuments i consultora en assumptes de l'àmbit de patrimoni i llegat jueus.


David Stoleru

És Francés - Israelí, arquitecte per l'Escola de Paris-La Seine, especialitzat en rehabilitació. Ha estudiat prèviament a la 'Yeshiva Netiv Meir' a Jerusalem.
Des d'el 1997 resideix a Barcelona, i reparteix la seva activitat entre l'arquitectura i l'educació jueva.
Des de fa uns anys treballa per a introduir l'aportació de les comunitats jueves actuals a l'estudi de la historia jueva medieval que es va desenvolupar a Espanya.
Coordina el programa de 'Bnei mitsvá' per a la Comunitat Jueva ATID de Catalunya, n'es el 'jazán' i en va ser membre de la comissió directiva.
També ha creat i coordina un grup de 'Talmud Torá' que es reuneix setmanalment.


Carles Basteiro Bertolí

Llicenciat en Dret per la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, amb un post-grau en Dret de la propietat intel·lectual i tecnologies de la informació, per ESADE–Universitat Ramon Llull.
Col·legiat a l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona, especialitzat en Dret de la propietat intel·lectual i industrial, noves tecnologies i protecció de dades personals.
Col·labora amb despatxos, agències i universitats, i és professor adjunt a La Salle–Universitat Ramon Llull, Centre d´Estudis Financers i l’Instituto Europeo di Design
Assessora a l’equip fundador des de l’inici de les seves accions.

 
comitè científic


La finalitat del Comitè científic és vetllar per la qualitat científica de les activitats de l’associació, així com, la d’assistir i assessorar de manera individual o col·lectiva, promoure la investigació i proporcionar qualsevol tipus d'informació que permeti el progrés dels objectius de l’associació.

El Comitè Científic és coordinat per la presidència i la secretaria general de l’associació i estarà constituït per persones físiques o entitats jurídiques, públiques o privades, en funció de la seva activitat i iniciativa dins de l’àmbit de l’estudi en àrees afins als objectius de l’associació.

 
consell ZAKHOR


El Consell ZAKHOR és la plataforma de reflexió i debat on es podran trobar les distintes entitats interessades. El Consell ZAKHOR és un òrgan consultiu.

El Consell ZAKHOR estarà constituït per persones físiques o entitats jurídiques, públiques o privades, en funció de la seva activitat o iniciativa capaces de fer avançar els objectius de l’associació, per que nodreixin i influeixin en la defensa i protecció efectiva del patrimoni jueu.

^

equip col·laborador

trans
Investigació

Esther Redondo García
Camille Bendelac Levy
Laura Arias
Giacomo Floris
María José Surribas

Consultoria

Gail Sussman, protecció patrimoni, Toronto
Atra Kadisha, protecció cementiris, Jerusalem

 

col·laboracions institucionals

trans


Institut Ramon Muntaner
Centre d’Estudis de Montjuïc, Barcelona
Lleonard Muntaner Editor, Palma, Mallorca
Revista Raíces, Madrid

 trans
 
trans
     
^